Deprecated: Return type of WP_Theme::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp-theme.php on line 554

Deprecated: Return type of WP_Theme::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp-theme.php on line 595

Deprecated: Return type of WP_Theme::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp-theme.php on line 535

Deprecated: Return type of WP_Theme::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp-theme.php on line 544

Deprecated: Return type of WP_REST_Request::offsetExists($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-request.php on line 960

Deprecated: Return type of WP_REST_Request::offsetGet($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-request.php on line 980

Deprecated: Return type of WP_REST_Request::offsetSet($offset, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-request.php on line 992

Deprecated: Return type of WP_REST_Request::offsetUnset($offset) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/rest-api/class-wp-rest-request.php on line 1003

Deprecated: Return type of WP_Block_List::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 151

Deprecated: Return type of WP_Block_List::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 175

Deprecated: Return type of WP_Block_List::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 164

Deprecated: Return type of WP_Block_List::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 186

Deprecated: Return type of WP_Block_List::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 138

Deprecated: Return type of WP_Block_List::offsetExists($index) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 75

Deprecated: Return type of WP_Block_List::offsetGet($index) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 89

Deprecated: Return type of WP_Block_List::offsetSet($index, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 110

Deprecated: Return type of WP_Block_List::offsetUnset($index) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 127

Deprecated: Return type of WP_Block_List::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp-block-list.php on line 199

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/bedd11/domains/renovareal.com/public_html/wp-includes/class-wp.php on line 173
Elementor #253 – Renova Real
We give value to your business ideas.
STORITVE
REFERENCE
SONČNE OZARE
Na idilični lokaciji ob vznožju Rahtela, s pogledom na staro mestno jedro Slovenj Gradca na eni in neokrnjeno naravo na drugi strani, sodelujemo pri gradnji štirih vila blokov s skupaj 80 sodobnimi stanovanji.

HARPF

Projekt Harpf v mirnem, zelenem in hkrati urbanem okolju ponuja skupek 12 stanovanj, ustvarjenih z željo po višji kakovosti bivanja. Znebite se bremena velikih hiš in izbirajte med številnimi storitvami, ki jih stanovanjski objekt za vas ponuja v svetlih, toplih ter udobnih nadstandardnih stanovanjih.
rr logo home-01

Ponujamo vam kompleksne, celovite in kvalitetne storitve s področja ocenjevanja vrednosti nepremičnin, razvoja nepremičninskih projektov, investicijskega managementa, izdelave investicijskih elaboratov, pravnega svetovanja ter ocen investicijskih projektov.

»Nadgradnja elektronskega poslovanja podjetja Renova real«

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitev elektronskega poslovanja za izmenjavo podatkov med ključnimi strankami oz. partnerji. Preko spletne platforme bo omogočen vpogled in izmenjava informacij po poslovnih dogodkih in listinah, na osnovi katerih je možno načrtovanje in boljša izraba virov.

S pomočjo produktno-prodajnega videa v angleškem jeziku upravičenec izboljšuje svoj marketinški pristop na tujih trgih.

Video in platformo B2B sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Podjetje za ocenjevanje vrednosti in investicijski management
NAŠA EKIPA
alenka-01
ALENKA URNAUT ROPOŠA
ekipa1-01
TINA ISAK
ODLIČNO POZNAVANJE MEDNARODNIH STANDARDOV OCENJEVANJA VREDNOSTI
SPREMLJANJE IN POZNAVANJE NEPREMIČNINSKEGA TRGA
ODLIČNO POZNAVANJE INVESTICIJSKIH PROCESOV PRI INVESTIRANJU V NEPREMIČNINE
MEDNARODNE IZKUŠNJE

Odlikujejo nas dobre reference, več kot 15 letne izkušnje strokovnjakov na področju investicijskih projektov in spremljanje nepremičninskega trga ter mednarodno delovanje.

POTREBUJETE CENITEV NEPREMIČNIN?
NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE

Pozdravljeni,

za vprašanja nas kontaktirajte.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
OCENJEVANJE VREDNOSTI PREMOŽENJA
OCENJEVANJE VREDNOSTI NEPREMIČNIN
Namen ocenjevanja vrednosti:

⦁ zavarovano posojanje,
⦁ računovodsko poročanje manjših in večjih družb,
⦁ davčni namen,
⦁določitev tržne vrednosti nepremičnin,
⦁ določitev tržne vrednosti najemnine, 
⦁ dokapitalizacija podjetij,
⦁ prodaja sredstev, 
⦁ določitev odškodnine,
⦁ določitev vrednosti stavbne pravice,
⦁ postopek prisilne poravnave in stečajni postopek
⦁ in drugo.

OCENJEVANJE VREDNOSTI PODJETIJ
Nameni ocenjevanja vrednosti:

• prevzemi, združitve, prodaja/nakup podjetja ali njegovega dela (blagovne znamke, dobro ime …),
• davčni namen,
• dokapitalizacija, delitve in oddelitve, izstopi družbenikov,
• statusno preoblikovanje,
• ocena vrednosti podjetji v insolventnih postopkih,
• menedžerski odkupi in odkupi z zadolžitvijo,
• računovodsko poročanje
• in drugo.

OCENJEVANJE VREDNOSTI STROJEV IN OPREME
Nameni ocenjevanja vrednosti:

• računovodsko poročanje manjših in večjih družb,
• davčni namen,
• zavarovanje terjatev,
• določitev tržne najemnine,
• dokapitalizacija podjetij,
• prodaja sredstev,
• določitev odškodnine,
• postopek prisilne poravnave in stečajni postopek
⦁ in drugo. 

SUPERNADZOR NEPREMIČNINSKIH PROJEKTOV

V naročnikovem imenu skrbimo za namensko porabo finančnih sredstev tekom celotne investicije (potrjevanje izplačil izvajalcem tekom celotne investicije, redno pisno poročanje o napredku investicije s pravočasnim zaznavanjem vseh rizikov projekta).

⦁ Študijo o ekonomski upravičenosti projekta, s katero se preveri upravičenost naložbe.
Naša storitev vam omogoča lažji in ugodnejši dostop do virov financiranja (kredit, leasing).
⦁ Inženiring pride v poštev, ko o investiciji šele razmišljate. Tedaj vam ponudimo vse korake izvedbe projekta (izbor projektanta, izvajalca, nadzornika, vodenje upravnih postopkov …).
⦁ Posredovanje v prometu z nepremičninami, kjer za vas pripravimo raziskavo mikro nepremičninskega trga za specifičen namen, posredujemo pri prodaji, nakupu, najemu ali oddaji nepremičnine ter nudimo nepremičninsko svetovanje oziroma izobraževanje za vse tiste, ki se nameravate investicije lotiti sami.

Kdaj nas potrebujete?

⦁ ko nameravate zgraditi nov poslovni objekt za lastno uporabo,
⦁ ko nameravate obnoviti ali razširiti lasten poslovni objekt,
⦁ ko razmišljate o investiciji kot naložbi,
⦁ ko ste že v investiciji, pa se vam je finančno zalomilo …

Zakaj izbrati nas?

⦁ več kot desetletje neposrednih izkušenj s področja nepremičninskih investicij,
⦁ izkušnje s t. i. nasedlimi nepremičninskimi projekti (odnos financer – investitor),
⦁ vse storitve na enem mestu,
⦁ pomoč pri iskanju virov financiranja,
⦁ upoštevanje vaših potreb brez primerjanja z drugimi.
⦁ Naročniki: banke, investitorji, fizične osebe.

RAZVOJ IN UPRAVLJANJE NEPREMIČNINSKIH OBJEKTOV
Pomoč pri razvoju in upravljanju objektov od začetka do konca

ZASNOVA
Opredelitev investicijske namere

STRUKTURIRANJE
Strukturiranje projektne organizacije
Zbiranje in analiza podatkov, pomembnih za projekt.

PROJEKTIRANJE
Pridobitev vseh upravnih dovoljenj za izvedbo projekta

PREDGRADNJO
Koordinacija aktivnosti za izbor izvajalca in podpis izvajalske pogodbe

GRADNJA
Ureditev vseh sredstev za začetek gradnje

PRODAJA
Pri projektih, namenjenih nadaljni prodaji, za investitorja izvedemo vse aktivnosti za hitro in ekonomsko optimalno prodajo

UPORABA
Izročitev objekta in ustrezne dokumentacije investitorju

PRAVNO IN DAVČNO SVETOVANJE

Na področju pravnega in davčnega svetovanja sodelujemo z najboljšimi odvetniki specialisti in davčnimi svetovalci.

STORITVE PRAVNEGA SVETOVANJA

Svetujemo vam na področju:
⦁ gospodarskega in delovnega prava,
⦁ stvarnega in obligacijskega prava,
⦁ upravnega prava.

Nudimo vam podporo pri:
⦁ insolventnih postopkih,
⦁ skrbnih pravnih pregledih,
⦁ pripravi pravnih mnenj,
⦁ javnih naročilih,
⦁ javno-zasebnem partnerstvu (JZP),
⦁ črpanju EU SREDSTEV in pripravi dokumentacije.

STORITVE DAVČNEGA SVETOVANJA

Svetovanje na področju poslovanja pravnih in fizičnih oseb vključuje:
⦁ davek od dohodkov pravnih oseb,
⦁ DDV,
⦁ dohodnino in prispevke,
⦁ zastopanje v davčnih postopkih družb ter ocenah davčne osnove pri fizičnih osebah,
⦁ davčno svetovanje pri prodajah, darovanju (in dedovanju) deležev/delnic ter drugih odsvojitvah,
⦁ davčno in računovodsko svetovanje pri različnih prenehanjih družb in podjetnikov,
⦁ nudenje preventivne davčne preglede (naj vas inšpekcija ne preseneti),
⦁ sestava dokumentacije o transfernih cenah,
⦁ davčno in računovodsko svetovanje pri statusnem preoblikovanju družb.

Poslovno svetovanje

Vašemu podjetju nudimo storitve vzpostavitve, izobraževanja in poslovnega svetovanja na podlagi metodologij vitkega poslovanja (Lean) in kvalitete (Six Sigma).

⦁ Optimiziramo poslovne procese, lokacije poslovanja in dobavno verigo,

⦁ zagotovimo kvaliteto in stabilnost vaših produktov kot rezultat optimiziranih poslovnih procesov,

⦁ postavimo in vodimo projektno pisarno,

⦁ izvedemo revizijo vašega poslovnega procesa,

⦁ ocenimo možne potenciale izboljšanja kakovosti in nižanja stroškov,

⦁ pripravimo temeljit poslovni načrt,

⦁ analiziramo panoge, v katerih delujete oziroma boste delovali.

NEPREMIČNINSKO SVETOVANJE

Ste se znašli v položaju, da morate sprejeti pomembno odločitev o nakupu, prodaji, najemu, oddaji, prenovi ali razvoju nepremičnine? V okviru naše skupine vam zagotovimo strokovno podporo pri iskanju rešitev za sprejemanje optimalnih rešitev na nepremičninskem področju.

Storitve svetovanja izvajamo na področjih:

⦁ nakupa/prodaje nepremičnin,
⦁ skrbnega pregleda nepremičninskih projektov,
⦁ sestave finančne konstrukcije nepremičninskega projekta,
⦁ projektnega monitoringa.